Galería Besada

(gal)    

A Galería Besada empeza a súa actividade en Ogrobe no ano 2012, fundada polo artista local Carlos Álvarez Besada. A iniciativa trata de sumar un espazo máis á rica realidade artística do noso país dende a vila de Ogrobe. Situada nunhas coordenadas estéticas claramente contemporáneas, a Galería acolle obras artísticas de diferentes disciplinas como a pintura, a escultura, o gravado, a serigrafía, a fotografía...

Defendemos a necesidade de situar a arte cerca do gran público para que este interactúe directamente co cidadán, para que este poida contemplar e mercar arte de artistas emerxentes. 

A Galería Besada tamén quere facilitar a compra e inversión da túa colección de arte de xeito cómodo, poñendo á túa disposición o clube “Amig@s da Galería Besada”, ou “Arte a medida” onde a Galería diseñará un proxecto axustado a medida para agasallos de empresa, asesoramento e outros encargos como retratos.

 

(esp)

La Galería Besada empieza su actividad en Ogrobe en el año 2012, fundada por el artista local Carlos Álvarez Besada. La iniciativa trata de sumar un espacio más a la rica realidad artística de nuestro país desde la villa de Ogrobe. Situada en unas coordenadas estéticas claramente contemporáneas, la Galería acoge obras artísticas de diferentes disciplinas como la pintura, la escultura, el grabado, la serigrafía, la fotografía...

Defendemos la necesidad de situar el arte cerca del gran público para que éste interactúe directamente con el ciudadano, para que éste pueda contemplar y comprar arte de artistas emergentes. 

La Galería Besada también quiere facilitar la compra e inversión de tu colección de arte de forma cómoda, poniendo a tu disposición el club “Amig@s de la Galería Besada”, o “Arte a medida” donde la Galería te diseñará un proyecto ajustado a medida para regalos de empresa, asesoramiento u otros encargos como retratos.

   

 

Galería Besada  -  Rua da Praza 31  -  36980 Ogrobe (Pontevedra)    0034 986042531